– Przejazd w osi X: 600 mm

 – Przejazd w osi Y: 560 mm

 – Przejazd w osi Z: 510 mm

 – Stół: 900 x 560 [mm]