– Przejazd w osi X: 2200 mm

 – Przejazd w osi Y: 560 mm

 – Przejazd w osi Z: 720 mm

 – Stół: 2600 x 600 [mm]