– Przejazd w osi X: 3600 mm

 – PRzejazd w osi Y: 1100 mm

 – Przejazd w osi Z: 900 mm

 – Stół: 4200 x 1100[mm]