– Średnica toczenia: 600 mm

 – Długość toczenia: 1580 mm