– przejazd w osi „X”: 3000 mm,

– przejazd w osi „Y”: 900 mm,

– przejazd w osi „Z”: 1000 mm,

– stół: 3200 x 700 [mm];