– przejazd w osi „X”: 1500 mm,

– przejazd w osi „Y”: 600 mm,

– przejazd w osi „Z”: 600 mm,

– stół: 700 x 900 [mm];