– Przejazd w osi X: 510 mm

 – Przejazd w osi Y: 510 mm

 – Przejazd w osi Z: 460 mm

 – Oś A: 150 stopni

 – Oś C: 360 stopni

 – Stół: 500 x 400 [mm]