– Przejazd w osi X: 3000 mm

 – Przejazd w osi Y: 1200 mm

 – Przejazd w osi Z: 1000 mm

 – Stół: 3955 x 1485 [mm]