– Przejazd w osi X: 1300 mm

 – Przejazd w osi Y: 700 mm

 – Przejazd w osi Z: 635 mm

 – Stół: 1425 x 700 [mm]